Promotion C ทำความสะอาดห้องเครื่องและเพิ่มความสวยให้ผิวรถ

Promotion C ทำความสะอาดห้องเครื่องและเพิ่มความสวยให้ผิวรถ

  • ล้างสี ดูดฝุ่น
  • ทำความสะอาดห้องเครื่องยนต์
  • ล้างทำความสะอาดห้องเครื่อง
  • พ่นเคลือบแวกซ์ เพิ่มความเงาให้สีรถ
  • Wax ภายใน Wax เบาะ
  • ทำความสะอาดใต้ท้องรถ

ราคาพิเศษ 739 บาท 

* สำหรับรถไซส์ XL เพิ่ม 100 บาท
* สำหรับรถไซส์ XXL เพิ่ม 200 บาท

Follow us: