MOTOR SHOW

MOTOR SHOW งานแสดงยานยนต์ ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ 9-17 มีนาคม 2562
เชิญทุกท่านที่สนใจไปแวะเยี่ยมชม สั่งจองกันได้
ณ CMICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่

Follow us: