รอพบกับโฉมใหม่ที่ VT CAR CENTER เร็ว ๆ นี้

จากทุกนาว่างเปล่า ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไร(ขอบคุณภาพจาก Google)    Link ดูภาพ

อดีต 4

ใครจะคิดว่าวันหนึ่่งข้างหน้าจะเป็นได้

อดีต 1

แล้วมาเป็น

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

และมาเป็นแบบนี้

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เพื่อมาเป็นแบบนี้

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

พบกับการพัฒนาการของวีทีได้ที่นี่่ เร็ว ๆนี้

Follow us: