Misubishi pajero ปีที่ 2 แล้ว

🙏🏻 ขอบคุณ คุณอั้ม
สำหรับความไว้วางใจที่มอบให้
“VTCAR“ ดูแลรถคันที่ (2)
…รถสีขาวนั้นดูดีมีเสน่ห์รถในฝัน
ของใครอีกหลายคนและได้รับความนิยมค่อนข้างสูง
…แต่ในขณะเดียวกันหากขาดการดูแลเอาใจใส่ปัญหาเรื่องความหมองเหลืองจะมารบกวนและมาบดบังความสวยงาม
#เรื่องรถสวยต้องที่วีทีคาร์

Follow us: