เรียนลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

เรียนลูกค้าผู้มีอุปการะคุณkทุกท่าน
VTCAR ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ เพียงแต่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าตรงทางเข้า เพื่อความสวยงาม และเพิ่มจุดบริการลูกค้า เชิญทุกท่านเข้าออกตามป้ายบอกทางนะค่ะ! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Follow us: