บรรยากาศการอบรม

Vt Car Clean & Detailing เคลือบแก้วเชียงใหม่

บรรยากาศการอบรม ได้ทั้งความรู้ สาระ เติมเต็ม สร้างเสริม เพิ่มทักษะ พัฒนางาน มุ่งสู่การเป็นศูนย์บริการที่มาตรฐาน และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านการให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจ และความประทับใจต่อลูกค้าผู้มามาใช้บริการ
🙏🏻🙏🏻🙏🏻 และต้องขอบคุณ ท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งสองท่านด้วยที่เสียสละเวลามาให้ความรู้กับพวกเรา
🙏🏻🙏🏻🙏🏻 กราบขอบคุณอาจารย์โด้ และ ร้อยตรีสมเพ็ชร ด้วยนะครับ

Follow us: