หัวใจของการเคลือบแก้ว (Glass Coating)


ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักๆ อยู่ 3 ส่วนด้วยกัน

  1. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เคลือบ ต้องเป็นของดีมีคุณภาพ และมีการรับประกันให้ด้วย
  2. กระบวนการเตรียมพื้นผิว ก่อนเคลือบถือว่ามีความสำคัญมากที่จะช่วยให้รถที่ทำและเคลือบออกไปมีความสวยใสเงาฉ่ำสวย มองแล้วเป็นมิติ และมีความสวยทุกมุมมอง ถ้าเตรียมพื้นผิวออกมาสมบูรณ์ก็จะทำให้การเคลือบยิ่งสวยขึ้นไปและทำให้การเคลือบมีประสิทธิภาพขึ้นไปอีก
  3. ศูนย์บริการต้องมีมาตรฐานมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย เจ้าของศูนย์บริการเองต้องมีความรู้ ให้ความใส่ใจทุกขั้นตอนของการทำงาน และต้องประกอบไปด้วยทีมช่างที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ ทำความสะอาดการเตียมพื้นผิวก่อนเคลือบ และมีความชำนาญในการเคลือบ ผลงานที่ได้ นอกจากจะได้ความสวยแบบสมบูรณ์แบบแล้ว ยังสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าอีก
Follow us: