รายงานผลการจอง
October
ชื่อ - สกุล
เบอร์โทร
อีเมล์
รุ่นรถ
ปีรถ
เลือกบริการ
วันที่จองคิว
สถานะ

December
ชื่อ - สกุล
เบอร์โทร
อีเมล์
รุ่นรถ
ปีรถ
เลือกบริการ
วันที่จองคิว
สถานะ
เจริญ พร
0845685698
jaroenn@gmail.com
มาสด้า ธันเตอร์
40
ceramic-a
22 December 2015
ยืนยันแล้ว
vt car
053254875
vtcarcen@gmail.com
camry
55
glass-a
20 December 2015
ยืนยันแล้ว
A B
053568569
holla@hotmail.com
-
-
glass-a
30 December 2015
รอยืนยัน

December
ชื่อ - สกุล
เบอร์โทร
อีเมล์
รุ่นรถ
ปีรถ
เลือกบริการ
วันที่จองคิว
สถานะ
เจริญ พร
0845685698
jaroenn@gmail.com
มาสด้า ธันเตอร์
40
ceramic-a
22 December 2015
ยืนยันแล้ว
vt car
053254875
vtcarcen@gmail.com
camry
55
glass-a
20 December 2015
ยืนยันแล้ว
A B
053568569
holla@hotmail.com
-
-
glass-a
30 December 2015
รอยืนยัน

January
ชื่อ - สกุล
เบอร์โทร
อีเมล์
รุ่นรถ
ปีรถ
เลือกบริการ
วันที่จองคิว
สถานะ
M J
054125478
mj@hotmail.com
honda jazz
57
glass-c
20 January 2016
รอยืนยัน
นภา แก้วพรม
0895533358
nooyee@gmail.com
BRIO
-
glass-c
30 January 2016
รอยืนยัน
ชนัญชิดา
02-743-0770
admin@hksthailand.com
xxx
2013
Quartz 7 Coating Package
30 January 2016
รอยืนยัน
Follow us: